Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể năm 2017.

09/01/2018 10:36:21 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 08/01/2018, tại Tỉnh đoàn Yên Bái, Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Phó trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối thi đua gồm: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Hội CCB tỉnh và đại diện các phòng, ban của các cơ quan trong Khối.

Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương và nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Các đơn vị thành viên trong Khối đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để thu hút, tập hợp hội viên, chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hướng mạnh hoạt động về cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Với kết quả đạt được hội nghị đã bỏ phiếu, chấm điểm đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 02 đơn vị Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh và đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho Hội LHPN tỉnh.

Thanh Huyền

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h