Gia đình - Xã hội >> Văn hóa - Xã hội

Hội LHPN Yên Bái ra mắt 2 Câu lạc bộ “Gia đình chung sức”

02/02/2021 09:11:56 Xem cỡ chữ Google
Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới” do Tổ chức Hagar Quốc tế tài trợ. Chiều ngày 27/01/2021, Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức mắt 2 Câu lạc bộ "Gia đình chung sức" tại xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Quang cảnh buổi ra mắt

Theo đó, 02 Câu lạc bộ được chia thành Câu lạc bộ Nam và Câu lạc bộ Nữ, mỗi CLB có 15 thành viên. Tham gia CLB, các thành viên được cung cấp các kiến thức, kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế, tập huấn về pháp luật, bình đẳng giới, tác động của sang chấn, giao tiếp không bạo lực, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, các thành viên trong CLB cũng sẽ là những tuyên truyền viên phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, mua bán người tại địa phương

Việc ra mắt 02 CLB đã góp phần thực hiện Chỉ tiêu về thực hiện nhóm "Xây dựng gia đình hạnh phúc" trong Chương trình hành động số 18 năm 2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và Kế hoạch số 161 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về thực hiện CTHĐ số 18.

 

Ra mắt CLB Nam

 

Ra mắt CLB Nữ

 

Thanh Khiết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h