Kỹ năng - Nghiệp vụ >> Chính trị

Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

01/09/2021 11:42:31 Xem cỡ chữ Google
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể nói chung là nội dung trọng tâm trong Kết luận số 62 của Bộ Chính trị đồng thời đây là một nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với chủ trương đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội càng đòi hỏi cấp thiết hơn nhằm mang lại hiệu quả thiết thực; đáp ứng và nâng cao vai trò vị trí của Phụ nữ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch Hội LHPN thị xã trao nhà Mái ấm tình thương cho Hội viên phụ nữ xã Phù Nham

Với lực lượng lớn chiếm hơn 50% Dân số của thị xã; 5 năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, của quê hương Nghĩa Lộ anh hùng, phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò của tổ chức Hội và mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp thu hút hội viên, phát huy tích cực vai trò phụ nữ trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện trong tình hình mới.

Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội tiếp tục được đổi mới theo hướng tập trung về cơ sở; Các cấp Hội đã linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung hoạt động; trong đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, lựa chọn hoạt động phù hợp với điều kiện tổ chức Hội và hội viên phụ nữ. Hình thức tuyên truyền đã cơ bản sát với thực tiễn và phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ; trong nhiệm kỳ 100% cơ sở Hội đã tổ chức 695 hoạt động tuyên truyền thu hút trên trên 50 ngàn lượt hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tham gia xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng tại cơ sở. Vận động hội viên thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 52 mô hình tổ nhóm văn hóa, văn nghệ với 615 thành viên; phát động " Mỗi Phụ nữ lựa chọn một hình thức Văn hóa- văn nghệ TDTT quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe".

Với tư cách là thành viên, các cấp Hội luôn phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia tích cực, hiệu quả trong các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban đại diện, Ban quản lý… ở địa phương, Hội xác định, cơ sở là địa bàn trực tiếp đối với người dân, là nơi những chủ trương, chính sách được hiện thực hoá. Do vậy, hoạt động Hội tập trung hướng về cơ sở bằng những hoạt động, những việc làm cụ thể. Từ đó, phát hiện những vấn đề bất cập trong thực tiễn để kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chưc hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đánh của phụ nữ.

Một trong những khâu đột phá mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ thực hiện có hiệu quả hàng năm là việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nhiệp; giúp đỡ hội viên, phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; huy động nguồn vốn trong hội viên phụ nữ thông qua các nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với các mô hình cụ thể đã giúp 2.463 hộ thoát nghèo, trong đó 971 hộ là nữ chủ hộ; hỗ trợ 22 nhà "Mái ấm tình thương" với 764 ngày công và tiền mặt là 548 triệu đồng; qua đó càng khơi dậy mạnh mẽ truyền thống tương thân, tương ái trong chị em phụ nữ.

Có thể khẳng định rằng 5 năm qua, thành công mà Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ có được cơ bản là xuất phát từ việc đội ngũ cán bộ Hội đã xác định rõ yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và yêu cầu đó được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xác định: "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh". Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ nhận thức rõ đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng quyết định vị thế của tổ chức cũng như phong trào Phụ nữ. Để thực hiện tốt nội dung này, các cấp Hội cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

Một là: Các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội quan tâm lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chọn chủ đề, chọn khâu đột phá, chọn điểm nhấn, để tập trung triển khai thực hiện mang lại hiệu quả rõ nét, tác động lên nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Hai là: Thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ Hội với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết vấn đề thiết thân của phụ nữ; Tăng cường vận động, hỗ trợ Phụ nữ sáng tạo; khởi nghiệp, phát triển kinh tế giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Ba là: Tiếp tục củng cố kiện toàn, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh; đa dạng hoá các mô hình sinh hoạt, phương thức tập hợp, vận động quần chúng vào tổ chức; Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với công tác vận động phụ nữ đòi hỏi đội ngũ cán bộ hội không ngừng đổi mới, sáng tạo, thay đổi tư duy, phương pháp, cách làm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng; phù hợp với từng nội dung, đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn. Nội dung tuyên truyền vận động phải đáp ứng đúng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của Phụ nữ đồng thời phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.

Bốn là: Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả tạo điều kiện để hội viên Phụ nữ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ - TDTT nâng cao đời sống vật chất và tinh thần qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, chủ động sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân.

Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h