Bình đẳng giới >> Chính trị

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

30/11/2017 09:06:56 Xem cỡ chữ Google
Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những chương trình hành động quan trọng đang được Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tích cực triển khai. Một số giải pháp của các cấp hội trong việc đưa chương trình hành động này đi vào cuộc sống.

Giao lưu văn nghệ Phụ nữ Lục Yên "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hoàng Phương Thuý: Mỗi cơ sở Hội thực hiện ít nhất 2 hoạt động, công trình thiết thực.

Chương trình hành động “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc” là một trong những chương trình quan trọng mà Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV xây dựng trong nhiệm kỳ 2016-2021. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; hỗ trợ phụ nữ học tập, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời vận động chị em phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.  Tích cực triển khai có chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tham gia hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” là mục tiêu lâu dài của các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ.

Theo đó, hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 02 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Chấn Lò Thị Liên: Với phương châm Hướng mọi hoạt động về cơ sở

 Văn Chấn có 31 tổ chức cơ sở Hội và 378 chi hội ở 374 thôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 66%. Vì vậy, các cấp Hội luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hoạt động Hội thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, tổ vay vốn, truyền thông nhóm cũng như các ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10… để nâng cao nhận thức cho chị em, giúp chị em thực hiện tốt nghĩa vụ công dân cũng như vai trò người phụ nữ trong thời kỳ mới. Hội đã tập trung triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngoài việc duy trì các mô hình tiết kiệm 5 ngàn đồng, “Heo đất tiết kiệm”, các cơ sở Hội còn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng và sửa chữa 32 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tập trung tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng chị em, chia sẻ những khó khăn của Hội cơ sở. Qua đó tuyên truyền vận động chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe dạy con ngoan; rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; phòng chống tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ; tham gia giải quyết các vụ việc bức xúc liên quan đến phụ nữ ở cơ sở. 

Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phạm Thị Hương: Tạo môi trường để hội viên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

 Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công tác hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, duy trì chế độ sinh hoạt Hội, quản lý chặt chẽ tư tưởng chất lượng hội viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên rèn luyện phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Trang bị kiến thức kỹ năng, nâng cao nhận thức về giới, Luật bình đẳng giới. 100% cán bộ hội viên đăng ký cam kết thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ" Và tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Đồng thời Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 107 quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức mit tinh, gặp mặt tặng quà động viên và tổ chức cho 30 cán bộ, hội viên đi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tham quan thắng cảnh tại Sa Pa (Lào Cai) và thăm khu di tích lịch sử chiến khu Vần – Hiền Lương tại Việt Hồng (Trấn Yên, Yên Bái) với tổng số tiền trên 32 triệu đồng. Thời gian tới Hội tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, tích cực hỗ trợ cán bộ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thế Cường

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h