Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luyện tập chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017

05/05/2017 07:53:49 Xem cỡ chữ Google
Ngày 4/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức luyện tập chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2017. Đây là cơ quan được lựa chọn luyện tập trước làm cơ sở để các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thuộc khối Đảng, đoàn thể của tỉnh rút kinh nghiệm tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị thực hành luyện tập, diễn tập trong thời gian tới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luyện tập.

Tại buổi luyện tập, khung tập của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức luyện tập một số nội dung cơ bản để các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tham quan, theo dõi rút kinh nghiệm gồm: Hội nghị Đảng ủy mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị triển khai kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ chuyển hoạt động của cơ quan Hội Phụ nữ tỉnh sang thời chiến và luyện tập nội dung thông qua điều chỉnh bổ sung kế hoạch của ngành.

Sau mỗi nội dung luyện tập, trên cương vị trách nhiệm của mình, các thành phần khung tập tự nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm. Trên cơ sở tham quan, các đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể khối Đảng đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ thêm trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân từng đồng chí lãnh đạo theo từng nhiệm vụ được phân công trong các tình huống diễn tập. Qua luyện tập, cơ quan giúp việc Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung, phương pháp luyện tập đối với mỗi ngành, mỗi đơn vị trong khối Đảng, đoàn thể.

Việc tiến hành luyện tập trước làm cơ sở để các cơ quan khối Đảng, đoàn thể thống nhất nội dung, phương pháp luyện tập và rút kinh nghiệm với cơ quan, đơn vị mình; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, tiếp tục điều chỉnh bổ sung nội dung trong hệ thống văn kiện luyện tập bảo đảm ngắn gọn, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương; làm tốt công tác chuẩn bị cho những đợt luyện tập tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất.

Theo báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h