http://yenbaitv.org.vn/stores/video_data/administrator/072017/15/19/7_a.mp4

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h