Tin Hoạt động >> Chính trị

Yên Bái: Triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/05/2021 10:38:23 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự để cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 200-KH/TU, ngày 20/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo hưởng ứng, phối hợp và thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử trong thời gian 02 tháng, từ nay đến hết ngày 23/6/2021.

Phát huy tinh thần chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm của tất cả cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân; tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) rộng khắp, toàn diện trong nội bộ các cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và tại cộng đồng dân cư. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ củng cố các lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ an ninh nhân dân, bảo vệ dân phố, các mô hình Nhân dân tự quản... nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng này trong công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các lực lượng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, giết người do nguyên nhân xã hội, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo...); triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường. Kịp thời tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng quy định.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát huy vai trò, hiệu quả công tác của lực lượng ở cơ sở, Công an xã chính quy trong quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất, nhập cảnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép, người Việt Nam xuất cảnh trái phép, góp phần phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm môi trường an toàn phục vụ Ngày bầu cử. Tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát công khai, khép kín địa bàn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, kịp thời phát hiện các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử và giải quyết các vụ việc phát sinh, nhất là thời điểm ngay trước và trong ngày bầu cử.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân, gắn với công tác truy nã tội phạm, quản lý đối tượng, phòng ngừa tội phạm. Đẩy mạnh vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thực hiện cao điểm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Tăng cường phòng, chống cháy nổ, tập trung thời điểm trước và trong Ngày bầu cử.

Tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, trại tạm giam, nhà tạm giữ, không để xảy ra tình trạng người bị tạm giữ, bị can, phạm nhân trốn khỏi nơi giam, giữ; tự sát; vận động đầu thú và tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã, nhất là các đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Tổng hợp kết quả thực hiện cao điểm, phối hợp Sở Nội vụ để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Ngày bầu cử, nhất là an ninh, an toàn tại các khu vực, địa điểm bỏ phiếu; tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tuyệt đối an toàn địa bàn.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tố tụng, không đế xảy ra oan sai. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án còn tồn đọng, không để kéo dài, dễ gây bức xúc khiếu kiện phức tạp. Lựa chọn một số vụ án điển hình, được dư luận quan tâm, tổ chức xét xử công khai, lưu động tại các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, tạo thế răn đe, trấn áp tội phạm và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu làm tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định; hướng dẫn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cao điểm hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh động viên, khen thưởng kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tinh thần của đợt cao điểm. Tập trung tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Tổ chức đợt cao điểm theo lĩnh vực chuyên môn với kế hoạch hoạt động và kết quả cụ thể. Chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự thực hiện các phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Ngày bầu cử.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm ở địa phương. Chỉ đạo lực lượng Công an và các ngành có liên quan có phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các điếm bầu cử; rà soát các loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán Karaoke để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời tuyên truyền và cổ vũ các tổ chức đoàn thế xã hội tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm tạo thành phong trào toàn dân tấn công trấn áp tội phạm. Làm tốt công tác thăm hỏi, động viên và khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, gia đình và tổ chức đã có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

 

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh. Cuộc bầu cử là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra những đại biếu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h