Tin Hoạt động >> Chính trị

Yên Bái công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

05/05/2021 02:28:45 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h