Tin Hoạt động >> Chính trị

Thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên đã hoàn thành Đại hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026

02/04/2021 09:30:10 Xem cỡ chữ Google
Từ đại hội điểm cơ sở tại Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn) diễn ra vào tháng 01/2021 do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông qua đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021; đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; tham gia góp ý vào báo cáo chính trị đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và các văn kiện, điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội LHPN cấp cơ sở huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái đã bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung triển khai thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả, các hoạt động hướng về cơ sở với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”. Nổi bật là các phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào “Phụ nữ tích cưc học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và CVĐ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, đường thắp sáng…; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo từ thiện, chung tay vì người nghèo… được đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng.

Hoạt động của Hội đã đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự địa phương. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra dân chủ, đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ. Các cấp Hội cũng đề ra được nhiều công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới, gắn liền với các phong trào hoạt động Hội, công tác chăm lo cho giới cũng như các chương trình hành động của địa phương, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại hội đại biểu Hội LHPN thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

 

Các Đại hội cơ sở đều đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội. Hệ thống văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng phong trào và hoạt động công tác Hội của địa phương. Chất lượng của hầu hết văn kiện được nâng lên, bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng và các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của công tác Hội trong những năm tới. Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình. Các cơ sở Hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

Đại hội cấp cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ, tập trung góp ý, hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội. Đồng thời huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển tổ chức Hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, đóng góp thiết thực có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ Đại hội cấp cơ sở, hiện nay, Hội LHPN huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt văn kiện và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới.

Thanh Khiết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h