Doanh nhân nữ >> Văn hóa - Xã hội

Nhiều mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

13/07/2018 10:02:57 Xem cỡ chữ Google
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2018, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh có doanh thu bình quân 871 triệu đồng, tạo việc làm cho 25.509 thành viên HTX.

Những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Yên Bái đang từng bước phát huy hiệu quả.

Hiện nay, tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 306 HTX với tổng số thành viên là 25.509 thành viên. Trong đó có 262 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012,44 HTX ngừng hoạt động chưa giải thể. Trong đó có 168 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, 62 HTX công nghiệp – thiểu thủ công nghiệp, 39 HTX thương mại dịch vụ, 8 HTX giao thông vận tải; 12 HTX xây dựng, 17 Quỹ tín dụng nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã thành lập mới 24 HTX; giải thể được 25 HTX, trong đó: 21 HTX ngừng hoạt động kéo dài, chưa chuyển đổi tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012; 4 HTX đã chuyển đổi tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Các HTX có doanh thu trung bình là 871 triệu đồng; lợi nhuận bình quân của một HTX là 175 triệu đồng, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên là 3,7 triệu đồng/tháng. Trong nửa đầu năm 2018, các hợp tác xã đã nộp ngân sách Nhà nước 19,8 tỷ đồng, tăng gần 38,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Đến nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được một số mô hình hợp tác xã kiểu mới, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên, các mô hình đã tạo được sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu như hợp tác xã 6/12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, hoạt động chính là trồng và chế biến tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp. Doanh thu bình quân đạt 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 32 thành viên và lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 4,5-5 triệu đồng/người/tháng.

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, thu mua chế biến tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp, doanh thu bình quân đạt 4,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 49 thành viên và lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 3,5-4 triệu đồng/người/tháng. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, huyện Văn Chấn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến chè, doanh thu bình quân đạt 30 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 70 thành viên và lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 4,5-5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, các hợp tác xã này còn tạo việc làm và thu nhập gián tiếp cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn trong tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói, giảm nghèo cho người dân trong vùng, nhiều hộ đã thực sự giàu lên từ việc trồng và cung cấp sản phẩm cho họp tác xã. Với những cách làm sáng tạo, các hợp tác xã trên đã khẳng định hướng đi đúng theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên, góp phần trong phát triển kinh tế - xã hội, ốn định trật tự, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái vẫn tồn tại một sổ hạn chế như sự liên kết của các HTX với HTX, HTX với doanh nghiệp chưa thực sự bền vững; việc triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị chưa được nhiều; Quy mô hợp tác xã nhỏ, thiếu vốn kinh doanh, chưa có sự gắn kết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo thành chuỗi liên kết trong sản xuất hàng hóa, nhất là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp còn gặp rủi ro cao.

Để khu vực kinh tế tập thể phát triển, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã. Rà soát vướng mắc trong việc cho HTX vay vốn để có hướng dẫn, xử lý cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận vay vốn theo chính sách quy định của Chính phủ. Chỉ đạo, thực hiện xây dụng mô hình HTX và tổng kết mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật HTX; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên HTX, gắn với đề án đào tạo nghề cho nông thôn...

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h