Tin Hoạt động >> Kinh tế

Yên Bái: Triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

11/10/2018 01:53:13 Xem cỡ chữ Google
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái cần nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo đó, việc triển khai thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đảm bảo sự cân đối về nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ có hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao, phát huy được tiềm năng và lợi thế của tỉnh; tôn vinh doanh nghiệp nhỏ và vừa có thành tích, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lồng ghép chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với các kế hoạch, chương trình công tác của các sở, ban, ngành và địa phương nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái cần nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực triển khai thực hiện kế hoạch, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, đầu mối thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp thông tin, hồ sơ đầy đủ, kịp thời chính xác theo quy định, chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đã cung cấp. Sử dụng các nguồn lực hỗ trợ một cách phù hợp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h