Tin Hoạt động >> Chính trị

Sơ kết chương trình phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Yên Bái

08/04/2018 09:45:57 Xem cỡ chữ Google
Chiều 6/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp 02 năm 2016 – 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2016 – 2017, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, như: Phối hợp thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động; phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp thực hiện công tác dân tộc tôn giáo; phối hợp mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; phối hợp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã cộng đồng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Các Phong trào thi đua yêu nước và các Cuộc vận động được tổ chức thực hiện có hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới; tổ chức bộ máy cán bộ thường xuyên được kiện toàn củng cố, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, điển hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Mặt trận Tổ quốc; Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” của Hội Phụ nữ; Phong trào thi đua “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội & hội nhập quốc tế”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn thanh niên; Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân; Phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương” của Hội Cựu chiến binh; Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của Liên đoàn lao động...

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp chỉ đạo, kiểm tra sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Ủy ban MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương; thực hiện Chương trình hiệp thương phân công giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững; thực hiện "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, "Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” theo Quyết định 217, 218 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể phát động; tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh...

Kim Thu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h